Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването е сдружение с нестопанска цел, което подкрепя компании и организации в областта на дигиталните решения и иновациите в здравеопазването за изграждане на екосистема и установяване на устойчива и ефективна здравна среда за пациентите, медицинските специалисти, обществото и институциите. Той беше създаден през ноември 2018 г. от 9 компании и 2 нестопански организации.

ЕКИП

Милена Стойчева

Председател, Член на УС, Джуниър Ачийвмънт България

Мира Ганова

Изпълнителен Директор, Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването

Росен Димитров

Член на УС, Новартис България ЕООД

Ивайло Дачов

Член на УС, Чек Пойнт Кардио ООД

Тодор Примов

Член на УС, Онтотекст АД

Мирослав Иванов

Член на УС, Аптусо

Александър Алексиев

Член на УС, Ес Ей Ти Хелт АД

Десислава Михайлова

Член на УС, Скиллайн Бизнес Сълюшънс ООД

Росен Русинов

Член на УС, Консенто ООД

Мая Златанова

Член на УС, EфЕмСи ЕООД

Вихрен Славчев

Член на УС, МНЕМОНИКА АД

Д-р Иван Вецев

Член на УС, Национална Пациентска Организация