Първа среща на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването

Първата среща на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването ще се проведе на 4 декeмври 2018г. в зала JA StartUp Hambar, сграда Инкубатор, София Тех Парк. Мисията нa новосъздадената организация е да създаде цялостна екосистема за предприемачество в здравния сектор, която чрез обмен на иновативни практики и идеи между заинтересованите страни (предприемачи, Read more about Първа среща на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването[…]