Български клъстeр за дигитални решения и иновации в здравеопазването за здравеопазване, основано на данни и технологии на предстоящия Седми национален фарма форум

На 20.02, четвъртък от 10:00 ч. в София, хотел „Балкан“, ще се
проведе Седми нациоанален фарма форум на тема: „Бъдещето на здравната система. Хоризон 2030“.

За „Цел: здравеопазване, основано на данни и технологии“
ще говори изпълнителния директор на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, Мира Ганова.

Дигиталните решения за подкрепа на пациенти и добавената стойност на ефективната грижа посредством работата със структурирани данни, ще представи Александър Алексиев, изпълнителен директор на SAT Health. SAT Health една от компаниите, които основаха Български клъстер за дигитални ршения и иновации в здравеопазването в края на 2018 г. и благодарение на високата си експертиза в сектора, участват активно в дигиталната здравна екосоистема, партнирайки конструктивно с всички заинтересовани страни.

Бъдещето на здравната система е здравеопазване, основано на данни и технологии, което да бъде фокусирано върху конкретните нужди на пациентите, повишено качество на медицинска грижа, възможност за облекчаване и подобряване ежедневната работа на медицинските специалисти и оптимизация на разходите.

Заповядайте на 20.02, четъвртък, за да научите повече за технологичните тенденции и практики в здравния сектор!