Телемедицината в борбата с COVID-19

Дигиталната здравна екосистема в България предлага решения, които работят за справяне с кризисната епидемична ситуация

На фона на пандемията от коранавирус COVID-19 пациентите, техните лекари и цялата нация, са изложени на риск, докато търсят или предоставят здравни грижи в страната. Така, с усилващите се рискове около пандемията от коранавирус COVID-19 телемедицината се превърна в едно ефективно решение за гарантиране безопасността на пациентите и лекарите.

Още в края на 2018 година, бе основан Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Това е неправителствена организация, която подкрепя дигиталните решения в България, чрез изграждането на предприемаческа екосистема за колаборация между всички заинтересовани страни в сектора. През последната година и половина, Клъстерът активно подкрепя своите членове и насърчава развитието и интегрирането на дигитални решения в страната в търсене на цялостен подход за дигитализиране на здравния сектор.

Телемедицината е основна насока в дигиталното развитие на здравеопазването с възможностите за дистанционна диагностика и мониториране на пациенти, както и записване на онлайн прегледи, видео и писмена връзка с лекари от цялата страна. Тя позволява на хората да имат достъп до основни здравни услуги в дома си, докато спазват социална изолация или карантина. Това от своя страна значимо намалява риска от излагане на COVID-19 за уязвимите групи от хора в обществото, особено хора с хронични и придружаващи заболявания, които имат нужда от регулярно проследяване на състоянието.

Няколко български компании, част от Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, полагат огромни усилия и развиват успешни и ефективни решения в посока телемедицина.

Чек Пойнт Кардио e eдна от тези телемедицински компании патентова и произвежда първия в света интензивен монитор за индивидуална употреба, който следи над 10 жизнени показателя онлайн, в реално време. Тя успешно пусна първия кризисен мониторинг център за пациенти със симптоми на коронавирус. Той функционира в Букурещ и вече следи всички румънски граждани, които имат симптоми на вируса, тъй като устройството може да замести апаратурата, използвана в болнична среда. Компанията очаква решение на българския кризисен щаб за прилагане на технологията в България, тъй като въвеждането на подобна мярка реално ще облекчи болничната система при наблюдение и лечение на карантинни пациенти.

По отношение на първичната диагностика, пандемията оказва огромен натиск върху личните лекари, специалистите и спешните центрове, които са претоварени и се затрудняват да отговарят на телефонните повиквания. Остава риска за струпване на много хора на едно място пред лекарските кабинети. Интерактивната медицинска платформа на Consento и Healee – други две телемедицински компании, позволява комуникация лекар – лекар и лекар – пациент в реално време. С приложенията пациентите могат да се консултират онлайн с лекари, като достъпът до специализирана медицинска грижа е бърз, лесен и навременен, но най-вече без излагане на риск в условията на епидемия. Има възможност и за достъп до специализирана педиатрична помощ, което е от особено значение за децата и младежите от 0 до 18 годишна възраст, които в момента имат нужда от навременна педиатрична консултация.

Д-р Александър Симидчиев, пулмолог, началник на отделението по неинвазивна диагностика в МИ на МВР и дигитален здравен експерт, който подкрепя Клъстера от самото му създаване е категоричен, че ползването на надеждни телемедицински платформи в момент на пандемия, е достъпен и ефективен начин за спазване на карантинните мерки и ограничаване на заразата в страната:  „Телемемедицината свежда до възможния минимум директни контакти свързани с излагането на корона вируса и на други потенциално заразни микроорганизми. Платформите за телемедицина дава възможност за надеждна и сигурна комуникация между лекар и пациент и позволява изпращането на всякакъв вид медицински данни, което подсигурява здравето както на пациентите, така и защитава това на лекарите, които са изложени на силно повишен риск по време на епидемия.“

Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването подкрепя своите членове в борбата им с кризисната ситуация и апелира всички да се съобразят с официалните препоръки от Световната здравна организация, които са за активно използване на приложенията за телемедицина, така че заразата да бъде максимално овладяна в държавите и да се избегне рискът от масово заразяване. Засилените мерки в глобален мащаб включват все повече приобщаване на лекарите към телемедицинските приложения, така че медицинските специалисти да бъдат максимално защитени, като същевременно успяват да осигурят качествена медицинска помощ на нуждаещите се граждани.