30.11.2018

Цели

Да подкрепя стратегически компании и организации със седалища или дъщерни дружества в България за осигуряване на продължително развитие в сферата на дигиталните решения и иновациите в здравеопазването.

Да създаде предприемаческа екосистема в сферата на здравеопазването чрез постоянно споделяне на иновативни идеи и сътрудничество сред заинтересованите страни от различни сектори.

Да подкрепя иновативни идеи в сферата на здравеопазването, за да ги превърне в пилотни проекти и/или успешни бизнес практики.

Да подкрепя проекти на членовете на Клъстера за въвеждане на технически подобрения и иновации, оптимизиране на качеството, структурите и процесите с цел намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността на международните пазари.

Да представя интересите на членовете на Клъстера в различни сфери с цел привличане на инвестиции и създаване на условия за пробивни здравни иновации в България.

Да насърчава етични пазарни връзки и бизнес и управленски практики, които да бъдат в синхрон с Европейските директиви и националното законодателство.

Да развива и подкрепя прилагането на мерки заедно с институциите, университетите, неправителствените организации и членовете на Клъстера с цел насърчаване на образованието по предприемачество и изграждането на капацитет за устойчива и ефективна здравна система.