26.11.2018

Визия и мисия

Визия

Създаване на здравна система, основана на данни и технологии, които водят до устойчивост и ефективност.

Мисия

Развитие на екосистема в здравеопазването, отворена за частни предприемачи и организации, които могат да създадат добавена стойност посредством въвеждане на нови технологии и работата с данни.