11.12.2018

Събития

от болноЛЕЧЕНИЕ към ЗДРАВЕопазване чрез ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

На 26 септември с начало 10:00часа, Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването организира форум „от болноЛЕЧЕНИЕ към ЗДРАВЕопазване чрез ДИГИТАЛИЗАЦИЯ“ под патронажа на Н. Пр. Мюриел Берсе Коен, Посланик на Швейцария. Форумът е част от седмицата INNOVATION 4 HEALTH, организирана от Посолството на Швейцария и Българо-швейцарската търговска камара (БШТК).

Форумът ще представи пред широката общественост бъдещето на медицината чрез дигиталните решения и иновациите, които се развиват в България. 
Ще имате възможност да видите различни решения, които оптимизират административни и здравни процеси като ново поколени свързани информационни болнични сиситеми, автоматизация и роботизация, възможност за структуриране и анализ на големи масиви от здравни данни от реалната практика. Ще бъдат представени и решения, които подобряват грижите за пациентите и спасяват човешки животи – телемедицина, платформи за дистанционно мониториране и ефективна превенция, приложения за проследяване ефекта от лечение на дадено заболяване и др.
Целта е всички решения и процеси да бъдат ориентирани към нуждите на пациента и да водят до устойчива и ефективна здравна система!